Curs de cultura catalana

Coneixem la cultura catalana.

Impartit per en Carles Bondia Rodríguez

Objectiu: El curs pretén oferir a l’alumne una aproximació a la cultura catalana a partir de tres eixos que són: història social i política, llengua i literatura i manifestacions artístiques i musicals.

Estructura: dues grans parts que es divideixen en dos períodes temporals:

I. Del naixement polític de la nacio catalana al Segle d’Or de la seva literatura.(ss. VIII-XV).

II. De la Decadència fins als nostres dies (ss. XVI-XXI).

Cost per les 14 sessions de cada part: $1,200.00 Preu socis i $1,500.00 No socis, inclou material.

(El curs s’impartirà en castellà) Pròxim inici de la segona part.

Inscripcions a l’administració de l’Orfeó Català de Mèxic, A.C.