Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA

 

El Consell directiu de l’Orfeó Català de Mèxic, A.C. convoca a tots els seus socis a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc presencialment a la nostra nova seu social (Lafayette No. 28, Colònia Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo C.P. 11590,Ciutat de Mèxic) i via telemàtica (ZOOM) per a complir amb les recomanacions governamentals per la pandèmia el proper  dimecres 8 de desembre de 2021 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, sota la següent:   

ORDRE DEL DIA 

 1. Llista d’ assistència
 2. Lectura i aprovació de l ‘Acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
 3. Informe de Secretaria
 4. Informe de Tresoreria. Quotes.
 5. Elecció dels membres del Consell Directiu que han de substituir als que cessen i que són: 
 • Vice-President
 • Secretari
 • Tresorer
 • Bibliotecari
 • Vocal Primer
 • Vocal Tercer

    6. Preguntes i respostes.                                  

Ciutat de Mèxic, novembre de 2021.

EL CONSELL DIRECTIU

 

L’Orfeó Català convida a una reunió per Zoom programada.

Tema: Assemblea General Ordinària Orfeó Català de Mèxic, AC

Hora: 8 dic 2021 06:00 PM Ciutat de Mèxic