Els somnis de l'Helena - Massa Coral de l'Orfeó Català de Mèxic

Gravació Massa Coral de l'Orfeó Català de Mèxic, AC
Títol: Els somnis de l'Helena
Director: Paúl Alberto Aguilar De Azcué
Text i música: Josep Barcons Palau
Edició i Muntatge: Irina Carillo Alvaro