Guàrdia d'honor a l'Àngel de la Independència - 12 de setembre